เทศบาลตำบลพบพระ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนอนุบาล ทต.พบพระ ชุมชนที่ 5 หมูที่ 3 ตำบลพบพระ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2553 เวลา 07.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1115 ท่าน