ด่วนที่สุด งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภารกิจสถานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2553 เวลา 09.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1133 ท่าน