โครงการ "จักรยานทางไกล เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม เทิดไท้องค์ราชันย์"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2553 เวลา 08.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 932 ท่าน