ขอเชญส่ง ขรก. เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารและการค้นคว้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2553 เวลา 10.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1104 ท่าน