การตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลแม่กุ และศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลแม่กุ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2552 เวลา 17.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1303 ท่าน