ประมูลให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครแม่สอด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ธ.ค. 2553 เวลา 09.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1718 ท่าน