ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ธ.ค. 2553 เวลา 09.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 983 ท่าน