การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จะเรา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2553 เวลา 10.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1160 ท่าน