รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิิ่น อบต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2553 เวลา 11.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2641 ท่าน