รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิิ่น อบต.เกาะตาเกลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ธ.ค. 2553 เวลา 15.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 972 ท่าน