ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร ทต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานนี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2553 เวลา 10.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1119 ท่าน