ประกาศเจ้าพนักงานการผัง เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาคำร้อง ของผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวมเมืองตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2552 เวลา 07.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1030 ท่าน