ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร ทต.สระโสม อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2553 เวลา 14.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1123 ท่าน