รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2554 เวลา 11.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1447 ท่าน