ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรคพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง อบจ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2554 เวลา 11.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1114 ท่าน