รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ทต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2554 เวลา 11.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1305 ท่าน