รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ทม.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2554 เวลา 11.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1200 ท่าน