รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ทม.เมืองตราด อ.เมือง จ.ตราด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2554 เวลา 11.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1151 ท่าน