ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเทศบาล ทต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2554 เวลา 13.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1523 ท่าน