ประกศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2554 เวลา 13.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1065 ท่าน