สมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ทต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2554 เวลา 14.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1210 ท่าน