ประกาศจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดตาก อบจ.ตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2554 เวลา 15.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 961 ท่าน