รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ทต.ทหารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2554 เวลา 10.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1381 ท่าน