เทศบาลตำบลนาทวี รับสมัครสอบคัดเลือกพนง.เทศบาลจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ ๒ เป้นสายงานที่เริ่มต้น ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2554 เวลา 12.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1209 ท่าน