เทศบาลตำบลท้องเนียน รับสมัครการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดแนบท้ายนี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2554 เวลา 13.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1877 ท่าน