สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ ๑๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2554 เวลา 13.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1059 ท่าน