ทต. ทุ่งกระเชาะ ประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E๑/๒๕๕๔ การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร ชนิดรถ ๖ ล้อ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2554 เวลา 09.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 938 ท่าน