ผู้ที่ประสงค์จะให้จังหวัดจัดหาทีพักให้แจ้งให้ทางจั
 
กำหนดการจัดกิจกรรมท้องถิ่นสมานฉันท์ สร้างสามัคคี ฯ ครั้งที่ 2/2554 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2554 ณ อำเภออุ้มผาง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2554 เวลา 18.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1162 ท่าน