โครงการฝึกอบรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ของผู้บริหาร สมาชิก ของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2554 เวลา 16.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1273 ท่าน