ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ อบต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2554 เวลา 11.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1478 ท่าน