ประกาศจ้างเหมาด้ายระบบอิเล็กทอนิกส์ (e-Auciton) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ต.โมโกร อ.พบพระ จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2554 เวลา 11.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 796 ท่าน