ในวันที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 08.00 น. ขอรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการฯ ทางสถานนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยตามกำหนดการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2554 เวลา 16.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 966 ท่าน