กิจกรรมโครงการท้องถิ่นสมานฉันท์ สร้างสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน จังหวัดตาก ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2554 เวลา 16.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1136 ท่าน