สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำประชาชนปเองกันระบาดของไข้หวัดนก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2554 เวลา 09.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1020 ท่าน