มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ต อบต.นาโบสถ์ และตรวจป่าชุมชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2554 เวลา 13.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1093 ท่าน