ประกาสสอบคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2554 เวลา 16.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1440 ท่าน