ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ อบจ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2554 เวลา 10.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1175 ท่าน