ประกาสสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบจ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2554 เวลา 13.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1098 ท่าน