ประกาศรับโอน (ย้าย) พนังานส่วนตำบล อบต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2554 เวลา 14.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1574 ท่าน