ประกาสสอบราคาซื้อรถยนต์สี่ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ) ทต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2554 เวลา 14.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1152 ท่าน