โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก ชิ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ประจำปี 2554 ในวันที่ 14 - 27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.พ. 2554 เวลา 09.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1520 ท่าน