ขอเชิญประชุมโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ด้วยจังหวัดมีข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลพบพระ แม่กุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง แม่กุ พระธาตุ พบพระ โมโกร มหาวัน ด่านแม่ละเมา ขะเนจื้อ แม่กาษา แม่กลอง และวาเล่ย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา/โรงเรียน และนักวิชาการศึกษา ของเทศบาลตำบลพบพระ แม่กุ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง แม่กุ พระธาตุ พบพระ โมโกร มหาวัน ด่านแม่ละเมา ขะเนจื้อ แม่กาษา แม่กลอง และวาเล่ย์ เข้าร่วมประชุมในวันอังคาร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดตาก พร้อมจัดเตรียมแผนพัฒนาการศึกษาและข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพิจารณาในที่ประชุมด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2554 เวลา 17.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1579 ท่าน