ประกาศสอบราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) E 7-12 . 16 อบจ.ตาก  
 

E7=บ้านตะเคียนด้วน- บ้านสบยม
E8= บ้านหนองปรือ อ.เมืองตาก - บ้านวังเจ้า อ.วังเจ้า
E9= บ้านวังหวาย อ.สามเงา - บ้านยางโองน้ำ อ.บ้านตาก
E10= บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน อ.สามเงา
E11= ตะหลิ่งแม่น้ำวัง 2 จุด
E12= บ้านวังโพ  วังจันทร์  วังหมัน  อ.สามเงา
E16= จัดซื้อเครื่องจักรกล   8  รายการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2554 เวลา 11.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1364 ท่าน