ประกาศสอบราคา 27-35 /2554 อบจ.ตาก  
 

27=จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
28=ซื้อชุดปั๊มลมสนามพร้อมอุปกรณ์
29=ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
30=ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
31=ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระบะบรรทุก CAB)
32=ซื้อครุภัณพ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์นั่ง 4 ประตู ดับเบิ้ลแค็บ)
33=ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ตำบลสามเงา
34=ปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง บ้านวังไคร้ -บ้านสองแคว
35=จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ บ้านยางโองน้ำ - บ้านวังหวาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2554 เวลา 12.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1392 ท่าน