ประกาศสอบราคา เลขที่ 35 -44 /2554 อบจ.ตาก  
 

36=ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านน้ำดิบ  อ.บ้านตาก
37=ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านแม่ตาวริมเมย -บ้านปากห้วยแม่ปะ
38=ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม
39=ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านแม่กุหลวง - บ้านกรู
40=ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านแม่กื๊ดสามท่า - บ้านสันป่าไร่
41=ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านวังไคร้  -บ้านสองแคว
42=ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว
43=ติดตั้งไฟสัญญานจราจรเตือนจุดอันตราย 5 แห่ง
44= ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านแม่ละเมา - บ้านปางส้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2554 เวลา 13.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1198 ท่าน