ประมูลราคาให้เช่าอาคาร ทน.แม่สอด (4 รายการ) และ ประกาศสอบราคาจ้าง อบต.วังหิน (1 โครงการ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2554 เวลา 09.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1179 ท่าน