ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทน.แม่สอด (E1-2 /2554)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2554 เวลา 09.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1123 ท่าน