รายงานการจัดทำแผนที่ภาษี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2554 เวลา 14.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2616 ท่าน