การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลตำบลแม่จะเรา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2552 เวลา 07.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1472 ท่าน