ประกาศประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2554 อบต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2554 เวลา 10.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 884 ท่าน